v>
STRONA GŁÓWNA / CZŁONKOWIE RADY DIALOGU

CZŁONKOWIE RADY DIALOGU

Krystyna Błażejczyk

Anna Bodzińska

Marek Donaj

Jacek Dubel

Józef Gubała

 

 

 

 

 

 

Ks. dr hab. Tadeusz Kałużny, prof. UPJPII – sercanin; pracownik Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; kierownik Katedry Ekumenizmu; wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa; konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

Tadeusz Kałużny

Marek Kita

Mariusz Orczykowski

Seweryn Osowski

Janusz Poniewierski

 

 

 

 

 

 

Marian Półchłopek

Anna Sieprawska

Andrzej Sionek

Karol Sobczyk

Karol Wilczyński

 

 

 

 

 

 

Monika Winiarska

Antoni Tompolski

 

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE