v>
STRONA GŁÓWNA / MAREK KITA

MAREK KITA

Marek Kita

Doktor habilitowany teologii fundamentalnej, doktor filozofii, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pracownik Katedry Chrystologii w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu tejże uczelni. Zainteresowania naukowe: chrystologia mądrości i sapiencjalny aspekt chrześcijaństwa, myśl rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijnego, filozofia chrześcijańskiego spirytualizmu, dialog katolicko-prawosławny. Zainteresowania teologiczno-praktyczne: fenomen ruchu pentekostalnego i odnowy charyzmatycznej; nowe wspólnoty kościelne wyrosłe z francuskiej odnowy charyzmatycznej; dialog katolicko-ewangelikalny; relacja Kościół-Izrael. Formacja chrześcijańska: ruch Światło-Życie, charyzmatyczne grupy modlitewne, nurt duchowości inspirowanej przez Wspólnotę z Taizé; teologia prawosławna w ujęciu myślicieli z paryskiego Instytutu św. Sergiusza; duchowość ignacjańska. Zaangażowanie kościelne: Wspólnota Chemin Neuf – katolicka wspólnota o powołaniu ekumenicznym.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE