v>

W "Reconciliatio et paenitentia" Jan Paweł II nauczał, że

DIALOG ZE ŚWIATEM

stanowi dla Kościoła w pewnym sensie środek, a nade wszystko sposób wypełniania jego działalności w świecie współczesnym.

Papież Franciszek powiedział, że

DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY

jest niezbędnym warunkiem pokoju na świecie, gdyż tylko na tej drodze można wyeliminować nietolerancję i dyskryminację.

Łódka symbolizuje

DIALOG EKUMENICZNY

Kościoła Powszechnego, a więc całą chrześcijańską rodzinę zamieszkującą Ziemię.

AKTUALNOŚCI

| Krakowski Kalendarz Ekumeniczny

Krakowski Kalendarz Ekumeniczny 2020

Kalendarz pozwala nie tylko przeżywać rok liturgiczny własnego Kościoła, ale także towarzyszyć Siostrom i Braciom z innych Kościołów chrześcijańskich, poznawać ich tradycje i czerpać stąd inspirację do głębszego poznania własnej.

CZYTAJ WIĘCEJ...