v>

W "Reconciliatio et paenitentia" Jan Paweł II nauczał, że

DIALOG ZE ŚWIATEM

stanowi dla Kościoła w pewnym sensie środek, a nade wszystko sposób wypełniania jego działalności w świecie współczesnym.

Papież Franciszek powiedział, że

DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY

jest niezbędnym warunkiem pokoju na świecie, gdyż tylko na tej drodze można wyeliminować nietolerancję i dyskryminację.

Łódka symbolizuje

DIALOG EKUMENICZNY

Kościoła Powszechnego, a więc całą chrześcijańską rodzinę zamieszkującą Ziemię.

AKTUALNOŚCI

| KEDB

Krakowskie Ekumeniczne Dni Biblijne – 18-23.10.2023

Dni Biblijne 2023 skupiają się na słowach Hagar, niewolnicy Saraj: "Tyś Bóg, który mnie widzi...". W tych słowach odnajdujemy odzwierciedlenie złożonych relacji, napięć międzyludzkich oraz doświadczeń wiary osób na marginesie społeczeństwa. W świecie pełnym niepewności i nierówności, przesłanie o bliskości ...

CZYTAJ WIĘCEJ...