v>
STRONA GŁÓWNA / O. JACEK DUBEL CSSR

O. JACEK DUBEL CSSR

o. Jacek Dubel CSsR

Redemptorysta ur. 27.02.1957 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela – Redemptoryści otrzymał 06.06.1985. W latach 1990-95 odbył studia doktoranckie na wydziale teologicznym KUL w Instytucie Teologii Pastoralnej zakończone licencjatem z teologii. W latach 1995-2015 pracował w Toruniu jako Koordynator Misji Ewangelizacyjnych w Diecezji Toruńskiej, Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji tej diecezji oraz Przewodniczący Katolickiego Apostolskiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota Pieśń Nowa”. Od 2011 roku jest członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Jest też członkiem Zarządu Alpha Polska, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego. Moje doświadczenie z ekumenizmem sięga lat moich studiów seminaryjnych poprzez zaangażowanie w Ruch Światło Życie. W ramach akcji ewangelizacji Torunia zaangażowany był w organizowanie wraz ze środowiskami protestanckimi „Marszy dla Jezusa” oraz ewangelizacji przez film Jezus. Wraz z zaangażowaniem w prowadzenie Kursów Alpha wielokrotnie brał udział w szkoleniach prowadzonych przez Alpha w Kościele Anglikańskim HTB w Londynie. Jest też żywo zainteresowany Judaizmem.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE