v>
STRONA GŁÓWNA / O. MARIUSZ ORCZYKOWSKI OFMCONV

O. MARIUSZ ORCZYKOWSKI OFMCONV

o. Mariusz Orczykowski OFMConv

Franciszkanin, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie, doktor teologii. Pracę doktorską Wielki Plan Boga. Eschatologiczna eklezjologia Petera Hockena, napisał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem. Obecnie wykłada teologię dogmatyczną w WSD Franciszkanów w Krakowie. Jestem członkiem Gathering in the Holy Spirit – konferencji liderów wspólnot charyzmatycznych Kościoła katolickiego i liderów nowych charyzmatycznych Kościołów (non-denominational), również zaangażowany w inicjatywę W kierunku Soboru Jerozolimskiego II (TJCII), promującą dialog między wierzącym z narodów – chrześcijanami, a wierzącymi z Izraela – Żydami mesjanistycznymi. Jestem dyrektorem Fundacji Szkoła Sług Ducha – misją której jest formacja w kierunku jedności chrześcijan, uznania dziedzictwa Izraela i odnowy Kościoła. Pełni również posługę asystenta kościelnego Głosu na Pustyni – wspólnoty zaangażowanej ekumenicznie. Głównym przedmiotem jego ekumenicznych zainteresowań jest budowanie więzi na zasadzie ekumenizmu ducha ze wspólnotami chrześcijańskimi, którym bliskie jest oświadczenie charyzmatyczne. Również, co wynika z jego bliskiej relacji z ks. Peterem Hockenem (+2017), jest zaangażowany w dialog z ruchem Żydów mesjanistycznych. Jako franciszkanin ekumenizm traktuję jako wspólną drogę całego Ciała Jezusa Chrystusa w duchu braterstwa, tak aby Kościół był jedno.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE