v>
STRONA GŁÓWNA / PRZEWODNICZĄCY RADY DIALOGU

PRZEWODNICZĄCY RADY DIALOGU

 

Łukasz Kamykowski (ur. 1951), kapłan, profesor nauk teologicznych. Studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz teologię; doktorat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1982 roku był pracownikiem Papieskiej Akademii Teologicznej, w latach 2009-2021 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego (1991-1994) oraz prorektora PAT (1997-2000). Był dyrektorem Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego UPJPII oraz kierownikiem interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Relacje chrześcijańsko-żydowskie. Pełnił funkcję konsultora Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu (do 2013). Jest konsultorem Rady KEP ds. Dialogu Religijnego, wchodzi w skład Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Należał w latach 2008-2020 do Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Opublikował m.in.:

  • Pojęcie dialogu w Kościele katolickim. Wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku (zapis poszukiwań 1998-2002) (Kraków 2003);
  • Księgi święte a słowo Boże (Kraków 2005);
  • Dialog według Biblii. Wstęp do poszukiwań (Kraków 2008);
  • Biblia, słowo Boże, Chrystus – pełnia Objawienia (Kraków 2013);
  • Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej (Kraków 2022);

Adres do korespondencji: lkamyko@gmail.com

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE