v>
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POLSKIE TŁUMACZENIE „BISKUP I JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN. VADEMECUM EKUMENICZNE”

Polskie tłumaczenie „Biskup i jedność chrześcijan. Vademecum ekumeniczne”

Zaangażowanie ekumeniczne biskupa nie jest opcjonalnym wymiarem jego posługi, ale powinnością i zobowiązaniem.Kościół katolicki w Polsce opublikował niedawno polskie tłumaczenie dokumentu “Biskup a jedność chrześcijan: Vademecum ekumeniczne” wydanego przez Papieską Radę do spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Tekst polski został opracowany przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Drukowane egzemplarze książki zostały wysłane do wszystkich polskich biskupów, a także do diecezjalnych duszpasterzy ekumenicznych oraz osób odpowiedzialnych za ekumenizm w zakonach i ruchach świeckich. Polskie tłumaczenie jest piątą wersją językową Vademecum i pierwszą, która nie została przygotowana przez Papieską Radę. Oficjalna prezentacja dokumentu miała miejsce 4 grudnia 2020 r. podczas konferencji prasowej w Watykańskim Biurze Prasowym. Vademecum zostało opublikowane równocześnie w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Polskie tłumaczenie, wraz z pozostałymi, jest już dostępne na stronie internetowej.

Z przedmowy:

Posługa powierzona biskupowi jest służbą jedności, zarówno wewnątrz jego diecezji, jak i między Kościołem lokalnym a Kościołem powszechnym. Ta posługa ma zatem szczególne znaczenie dla poszukiwania jedności wszystkich naśladowców Chrystusa. Odpowiedzialność biskupa za popieranie jedności chrześcijan jest jasno określona w Kodeksie Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego wśród zadań jego pasterskiego urzędu: „Do braci nie będących w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim niech się odnosi życzliwie i z miłością, popierając także ekumenizm, zgodny z myślą Kościoła ” (KPK kan. 383 §3). W tym zakresie biskup nie może uważać popierania ekumenizmu za jeszcze jedno z tych licznych zadań jego posługi, które mógłby lub powinien odłożyć względem innych, pozornie ważniejszych. Zaangażowanie ekumeniczne biskupa nie jest opcjonalnym wymiarem jego posługi, ale powinnością i zobowiązaniem.

Niniejszy dokument „Biskup i jedność chrześcijan. Vademecum ekumeniczne”, wydany przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, jest skierowany do biskupów  diecezjalnych  i  eparchialnych  jako  pomoc w lepszym rozumieniu i wypełnianiu ich ekumenicznej odpowiedzialności. Vademecum powstało jako odpowiedź na prośbę wyrażoną podczas zgromadzenia plenarnego tej Papieskiej Rady. Tekst został opracowany przez pracowników Rady w porozumieniu z ekspertami i z aprobatą odpowiednich dykasterii Kurii Rzymskiej. Cieszymy się, mogąc go opublikować z błogosławieństwem Ojca Świętego Papieża Franciszka.

ZOBACZ TAKŻE