v>
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KRAKOWSKI TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN – 18-25.01.2023

Krakowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – 18-25.01.2023

Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17)Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdziesiątnicy (propozycja ruchu „Wiara i Ustrój” z 1926 r.), co również zyskuje rangę symbolu.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia Tygodnia (a właściwie oktawy). Jeszcze inne wybierają spośród tych ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. Należy tu podkreślić, że przypadająca w Tygodniu Modlitw niedziela ma szczególne znaczenie duszpasterskie. Choć wspólnotowa modlitwa o jedność chrześcijan ma charakter uprzywilejowany, to jednak chrześcijanin powinien także modlić się do Ojca, „który widzi w ukryciu” (por. Mt 6,6).

Tegoroczne hasło: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17).

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Izajasza: 

Gdy przychodzicie, aby pokazać się przede Mną, czy ktoś żąda od was, abyście wydeptywali Moje dziedzińce? Przestańcie składać bezwartościowe ofiary! Kadzidło jest dla Mnie czymś wstrętnym, obchody nowiu i szabatu, zwoływanie zgromadzenia – nie mogę znieść nieprawości i zgromadzeń. Nienawidzę waszych nowiów i uroczystych zgromadzeń; są one dla Mnie ciężarem, sprzykrzyło Mi się je znosić. Jeśli wyciągniecie ręce, to odwrócę od was oczy, nawet jeśli pomnożycie modlitwy, to ich nie wysłucham. Wasze ręce są pełne krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie, usuńcie zło waszych czynów sprzed Moich oczu, przestańcie czynić zło! Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy! Chodźcie, rozsądźmy! – mówi PAN: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, to staną się białe jak śnieg, choćby były czerwone jak purpura, to staną się jak wełna.

Teksty zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiary i Porządku Publicznego Światowej Rady Kościołów oraz papieską Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Po raz dwudziesty szósty polską wersję materiałów przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Uczcie się postępować dobrze
  • Dzień 2: Gdy sprawiedliwości stanie się zadość…
  • Dzień 3: Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie życzliwość i bądźcie pokorni wobec Boga
  • Dzień 4: Oto łzy znękanych
  • Dzień 5: Śpiewając pieśń Pana na obcej ziemi
  • Dzień 6: Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście
  • Dzień 7: „To, co jest teraz, nie musi takim pozostać”
  • Dzień 8: Sprawiedliwość, która przywraca wspólnotę

Z zaproszenia Przewodniczących:

Słowa z Księgi Izajasza „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy” (por. Iz 1,17) – rozważać będziemy w tym roku w ramach Tygodnia Modlitw. Tak jak prorok Izajasz wtedy, tak i my dzisiaj musimy borykać się z wyzwaniami wynikającymi z podziałów. Bóg poprzez swoje słowa przemawia do nas o pokoju i jedności. On pragnie tego dla nas wszystkich. Chce, by każdy ujrzał w drugim człowieku odzwierciedlenie samego Boga – Stworzyciela nas wszystkich. Módlmy się zatem wspólnie o to, byśmy za sprawą Jezusa Chrystusa byli dla wszystkich znakiem jedności.

W Krakowie będziemy trwać na wspólnej modlitwie od 18 do 25 stycznia. Prawie w każdym z tych dni, będziemy się spotykać na wspólnej modlitwie. Kluczowym momentem będzie dzień 22 stycznia. W tym dniu odbędzie się Nabożeństwo Centralne o godzinie 19 00 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika 26. Nabożeństwu przewodniczyć będzie i homilię wygłosi bp Damian Muskus, gościnnie homilię wygłosi ks. Łukasz Ostruszka z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach, ale prosimy również, by poczucie wspólnoty trwało wśród nas przez cały rok.

ks. prof. Łukasz Kamykowski – Przewodniczący Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej
ks. Bartosz Norman – Przewodniczący krakowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej


WYDARZENIA

► środa 18 stycznia | sala parafialna przy kościele św. Mikołaja, ul. Kopernika 9 | Wspólnota „Hanna”

16.00 – przygotowanie kanapek dla osób w kryzysie bezdomności
17.30 – Nabożeństwo ekumeniczne
18.30 – wyjście na Planty
20.00 – powrót na ul. Kopernika, spotkanie podsumowujące

► czwartek 19 stycznia, godz. 18.00
Nabożeństwo ekumeniczne – kościół ewangelicko-augsburski św. Marcina, ul. Grodzka 56

►piątek 20 stycznia, godz. 18.00
Nabożeństwo ekumeniczne – kościół polskokatolicki pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Friedleina 8

► sobota 21 stycznia

9.00 – Jeden Stół – śniadanie ekumeniczne dla duchownych i liderów Kościołów i Wspólnot (obowiązują zapisy jedenstol@glosnapustyni.pl do 18.01.2023)

Bazylika Trójcy Świętej i klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12
17.00 – Ekumeniczne grupy dzielenia Słowem (Aula Atrium – wejście od strony furty)

W czwartym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zapraszamy Was bardzo serdecznie na spotkanie z Biblią w ręku. Wierzymy, że Bóg zaprasza nas, aby stanąć blisko siebie – ramię w ramię, serce w serce, ucho w ucho. Chcemy się wspólnie pomodlić i doświadczyć jedności wsłuchując się w głos naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podczas spotkania zorganizujemy się w mniejsze grupki, w których będzie możliwość braterskiego podzielenia się tym, co mówi do nas Pan w swoim słowie, czym na co dzień jest dla nas Biblia i jak nasłuchujemy w niej Bożego głosu.

18.15 – Nieszpory ekumeniczne

► niedziela 22 stycznia – Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kopernika 26 (Ojcowie Jezuici)

18.00 – Msza Święta – bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 – KRAKOWSKIE CENTRALNE NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE pod przewodnictwem bpa Damiana Muskusa z gościnnym kazaniem ks. Łukasza Ostruszki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

► poniedziałek 23 stycznia, 18.00
Msza Święta Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – kościół ewangelicko-augsburski św. Marcina, ul. Grodzka 56

► wtorek 24 stycznia, 18.00
Wykład otwarty dra Johna Hessa (w jęz. angielskim) – Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Pijarska 5/20

► środa 25 stycznia, 18.00
Akatyst do Przenajświętszej Bogarodzicy, ekumeniczne kolędowanie – cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Szpitalna 24

Galeria

ZOBACZ TAKŻE