v>
STRONA GŁÓWNA / KEDB 2021 | WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY

KEDB 2021 | WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY

kapł. M. Daniel Mames – duchowny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Autor prac z zakresu pedagogiki religii oraz historii i duchowości mariawityzmu. Proboszcz parafii Sainte Marie w Paryżu oraz magister nowicjatu i klerykatu Prowincji Francuskiej. [fot. za: Wikipedia.pl]

 

 


dr Danuta Piekarz – doktor teologii biblijnej, italianistka, wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie, była konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich (2008-2013). Od wielu lat współpracuje z salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej w Krakowie jako tłumaczka i konferencjonistka-biblistka. Autorka książek m.in.: (Nie) bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku?, Słowo, które stwarza. Medytacje nad Starym Testamentem, Słowo, które zbawia. Medytacje nad Nowym Testamentem. Publikuje w wielu czasopismach. [fot. Rada Dialogu]


s. Anna Bodzińska NDS – zakonnica z międzynarodowego Zgromadzenia Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion). Absolwentka teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Université Catholique de Lyon oraz podyplomowych studiów z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się formacją biblijną, zakonną, dialogiem międzyreligijnym i ekumenizmem. Zaangażowana w Programy Biblijne NDS w Jerozolimie. Autorka tekstów o tematyce biblijnej i duchowej publikowanych m.in. w Życiu Duchowym, Deon.pl, Magnificat. Siostra Anna jest członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz członkiem-założycielem Krakowskiego Klubu Chrześcijan i Żydów “Przymierze”. [fot. archiwum prywatne]


s. dr hab. Joanna Nowińska SM – należy do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, jest z wykształcenia biblistką, wykłada Stary Testament i pisma Janowe w seminarium duchownym Księży Misjonarzy, prowadzi również zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie, UTW w Rzeszowie oraz w Centrum Formacyjnym Diecezji Katowickiej. Wspiera w formacji biblijnej Świeckich Misjonarzy Kombonianów, liderów Alphy oraz prowadzi studium biblijne we wspólnocie Góra Oliwna. Siostra Joanna jest niesamowitą pasjonatką Słowa Bożego, która w sposób obrazowy, kreatywny i sensoryczny wskazuje swoim słuchaczom, jaki naprawdę jest Pan Bóg. [fot. w przygotowaniu]


ks. dr Henryk Paprocki – doktor, teolog, duchowny prawosławny. Urodzony w 1946 w Kole. Studia z zakresu teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Instytucie św. Sergiusza w Paryżu. W latach 1981-2020 wykładowca w Prawosławnym Seminarium Duchownym, 1998-2011 pracownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 1981-2010 również Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 1997 r. rzecznik prasowy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz kierownik Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej (do 2020). Od 2005 r. opiekun polskojęzycznej wspólnoty Prawosławnego Punktu Duszpasterskiego św. męcz. Grzegorza Peradze w Warszawie. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Patrystycznych i Międzynarodowej Komisji do Spraw Dziedzictwa św. Grzegorza Peradze. Redaktor czasopisma teologicznego Elpis, doktor honoris causa Uniwersytetu św. Grzegorza Peradze w Tbilisi. Wyróżniony m.in. mitrą i orderem św. Marii Magdaleny II stopnia oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta i Medalem Zasługi Republiki Gruzji. Główne obszary badań: teologia prawosławna, szczególnie liturgika, filozofia, sztuka, twórczość Fiodora Dostojewskiego. Najważniejsze publikacje książkowe: Wieczerza mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu (1988); La Promesse du Pere. L’Expérience du Saint Esprit dans l’Église orthodoxe (1990); Le Mystère de l’Eucharistie. Genèse et interprétation de la Liturgie eucharistique byzantine (1993); Modlimy się z Kościołem wschodnim. Modlitwy liturgii godzin (1995); Teksty o Matce Bożej. Kościoły przedchalcedońskie (1995); Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego (1997); Obietnica Ojca. Doświadczenie Ducha Świętego w Kościele prawosławnym (2001); Liturgie Kościoła Prawosławnego (2003); Focjusz (2003); Prawosławie w Polsce (2008); Misterium Eucharystii (2010), Czas. Eseje o wieczności (2019); Bezkres bezprzestrzenny (2021). Tłumacz na język polski prawosławnych tekstów liturgicznych, dzieł M. Bierdiajewa, S. Bułgakowa, O. Clémenta, M. Łosskiego i A. Schmemanna. [fot. archiwum prywatne]


dr inż. Anna Wajda – dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej i dr inż. nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej. Wykłada przedmioty biblijne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Studium Franciszkańskim w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przyrodą w Biblii, zwłaszcza fauną i florą biblijną, a także życiem codziennym w czasach biblijnych, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w publikacji pt. Szkice z biblijnego zwierzyńca, Kraków: Wydawnictwo Petrus 2016. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz członkiem Rady Naukowej zeszytu Nauki Przyrodnicze – Rocznik Przemyski, wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu. [fot. archiwum prywatne]


dr Angelika Maria Małek – doktor nauk teologicznych (specjalność: teologia fundamentalna), członkini European Society of Women in Theological Research oraz uczestniczka Kongresu Katoliczek i Katolików. Jej zainteresowania badawcze to funkcja i znaczenie języka religijnego, teologia kultury, teologie wyzwolenia (przede wszystkim teologia feministyczna) oraz dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Obroniona w bieżącym roku praca doktorska, poświęcona macierzyńskim metaforom w chrystologii dawnej i współczesnej, przygotowywana jest do wydania w ramach serii „Myśl Teologiczna” Wydawnictwa WAM. Więcej zob.: https://orcid.org/0000-0003-4549-2080.  [fot. archiwum prywatne]

 


Jako grupa Taizé w WAJ-u co tydzień w czwartki o 20 organizujemy modlitwy z kanonami Taizé. Doświadczenie radości, prostoty i miłosierdzia burgundzkiej wioski chcemy rozszerzać na naszą codzienność i stwarzać innym przestrzeń ciszy i intymnej modlitwy. Jest to szansa na przeżywanie piękna, spontaniczności i otwartości na obecność Ducha Świętego. Raz w miesiącu szczególną intencją naszego spotkania jest jedność chrześcijan. Często gościmy wtedy w innych chrześcijańskich parafiach i wspólnotach Krakowa.  Zapraszamy wtedy gości, którzy przygotowują dla nas konferencję, by dzielić się świadectwem w tematach jedności i ekumenizmu. Po modlitwach wypełnionych prostymi kanonami śpiewanymi w różnych językach mamy okazję, by porozmawiać, wypić herbatę z ludźmi podobnymi do nas lub też zupełnie różnymi. Spotkać młodych innych narodowości i wyznań, inaczej przeżywających wiarę, a jednak połączonych chrztem. Serdecznie zapraszamy wszystkich szukających spokojnej, głębokiej modlitwy i mających w sobie przestrzeń otwartości na różnorodność. Jest to także propozycja dla Erasmusów, którzy nie tylko mają możliwość spotkania innych obcokrajowców, ale też szansę modlitwy w swoim ojczystym języku.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE